Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lp. Tytuł Nr/Poz Data publikacji
1Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 2928, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Wodospad Wilczki" Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 2928 2016-06-22 10:59:19
2Zarządzenie Nr 14.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Cisy" 14.2016 2016-06-20 14:39:00
3Zarządzenie Nr 13.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Cisowa Góra" 13.2016 2016-06-20 14:37:00
4Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 2724, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Masyw Chełmca PLH020057 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 2724 2016-06-06 12:58:14
5Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 2723, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 2723 2016-06-06 12:56:13
Kalendarium