Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 września 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 4487, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała Lądecka PLH020035 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-wrzesnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4487http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-wrzesnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4487Thu, 27 Sep 2018 15:04:59 +0200Zarządzenie Nr 27.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 r. r., w sprawie Zarządzenie Nr 27.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Łąka Sulistrowicka'. http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-27-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-12-wrzesnia-2018-r-rhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-27-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-12-wrzesnia-2018-r-rWed, 12 Sep 2018 14:27:56 +0200Zarządzenie Nr 20.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r., w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Nowa Morawa' http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-20-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-29-czerwca-2018-r-rhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-20-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-29-czerwca-2018-r-rWed, 04 Jul 2018 09:47:17 +0200Zarządzenie Nr 16.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2018 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Błyszcz' http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-16-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-5-czerwca-2018-r-rhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-16-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-5-czerwca-2018-r-rWed, 06 Jun 2018 09:00:14 +0200Zarządzenie Nr 15.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2018 r., w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Łęg Korea' http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-15-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-5-czerwca-2018-r-rhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-15-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-5-czerwca-2018-r-rWed, 06 Jun 2018 08:57:15 +0200