Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plZarządzenie Nr 50.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 , w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody “Jaskinia Niedźwiedzia” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-50-2017-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-listopada-2017-rhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-50-2017-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-listopada-2017-rWed, 15 Nov 2017 10:14:28 +0100Zarządzenie Nr 49.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 , w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody “Łąka Sulistrowicka” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-49-2017-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-listopada-2017-rhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-49-2017-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-listopada-2017-rWed, 15 Nov 2017 10:13:38 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 października 20179, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 4299, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-10-pazdziernika-20179-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4299http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-10-pazdziernika-20179-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4299Thu, 19 Oct 2017 13:10:54 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 października 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 4298, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-pazdziernika-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4298http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-pazdziernika-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4298Thu, 19 Oct 2017 13:09:27 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 października 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 4161, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Borowej PLH020045 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-10-pazdziernika-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4161http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-10-pazdziernika-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4161Mon, 16 Oct 2017 09:04:50 +0200