Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 października 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 4161, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Borowej PLH020045 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-10-pazdziernika-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4161http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-10-pazdziernika-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4161Mon, 16 Oct 2017 09:04:50 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 października 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 4160, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszar Natura 2000 Bierutów PLH020065 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-10-pazdziernika-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4160http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-10-pazdziernika-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-4160Mon, 16 Oct 2017 09:02:12 +0200Zarządzenie Nr 48.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 6 października 2017, w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Gola' http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-48-2017-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-6-pazdziernika-2017-rhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-48-2017-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-6-pazdziernika-2017-rFri, 06 Oct 2017 15:00:41 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 września 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 3919, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębniańskie Mokradła PLH020002 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-21-wrzesnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-3919http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-21-wrzesnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-3919Mon, 25 Sep 2017 04:58:39 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 września 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 3918, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-21-wrzesnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-3918http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-21-wrzesnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-3918Mon, 25 Sep 2017 04:54:44 +0200