Postępowanie w sytuacji znalezienia rannego bądź martwego dziko występującego zwierzęcia należącego do gatunków objętych ochroną gatunkową.

W związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi znalezienia martwych bądź rannych zwierząt Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, co następuje:

Dziko występujące zwierzęta kręgowe, które możemy znaleźć ranne bądź martwe mogą należeć do dwóch kategorii – zwierząt łownych lub zwierząt objętych ochroną gatunkową [listę gatunków łownych zawiera rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, natomiast listę gatunków objętych ochroną gatunkową zawiera rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt].

Zwierzęta martwe. W przypadku znalezienia martwego zwierzęcia, ze względów sanitarno – porządkowych należy zawiadomić o takim znalezisku służby porządkowe gminy.

Ponadto:

  • w przypadku zwierząt łownych powiadomić należy miejscowe koło łowieckie i nadleśnictwo,
    natomiast
  • w przypadku zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz wydry Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu – zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje: data i miejsce znalezienia oraz jeśli to możliwe przyczynę śmierci.

Zwierzęta ranne.W przypadku znalezienia rannego zwierzęcia wymagającego udzielenia pomocy weterynaryjnej można je przekazać do najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt w celu udzielenia zwierzęciu pomocy weterynaryjnej.

W województwie dolnośląskim funkcjonuje pięć tego typu placówek:

  1. Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych - Złotówek 1, 55 – 106 Zawonia, tel. (71) 320 53 75
  2. Ośrodek Rehabilitacji zwierząt w Myśliborzu - Myślibórz 11, 59 – 411 Paszowice, tel./fax. (76) 870 80 02
  3. Ośrodek Rehabilitacji w Kątnej - Kątna 7, 55-093 Długołęka, tel. 502 518 855 / (71) 314 75 66
  4. Ośrodek Rehabilitacji Jeży - ul. Lutycka 14 A/2, 57 – 300 Kłodzko, tel.: (74) 865 84 06 / 505 140 960
  5. Ośrodek Rehabilitacji zwierząt - Fundacja Świętego Huberta – Wyszonowice 36 B, 57-120 Wiązów, tel. 534 997 955

Można także zainterweniować poprzez zawiadomienie o sprawie służb gminnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

 

Formularze dotyczące schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn:

- Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.

- Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną innego niż wilk, ryś, żubr, foka, morświn (np. ptaki chronione) wraz z dokumentacją fotograficzną.

- Karta dokumentacji fotograficznej martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.

- Procedura postępowania i niezbędne analizy w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego

Kalendarium