Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskawe Wrocławiu z dnia 17 listopada 2017, znak WOOŚ.4260.84.2017.BZ.1, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskawe-wroclawiu-z-dnia-17-listopada-2017-znak-woos-4260-84-2017-bz-1-2http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskawe-wroclawiu-z-dnia-17-listopada-2017-znak-woos-4260-84-2017-bz-1-2Fri, 17 Nov 2017 13:16:59 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskawe Wrocławiu z dnia 17 listopada 2017, znak WOOS.4260.66.2017.BZ.5, w sprawie zebrania całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: poborze wody z ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych studnią zastępczą IIz1 lokalizowaną na nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. gruntów 207/3 obręb Nieszków w Ziębicach, powiat ząbkowicki http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskawe-wroclawiu-z-dnia-17-listopada-2017-znak-woos-4260-66-2017-bz-5http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskawe-wroclawiu-z-dnia-17-listopada-2017-znak-woos-4260-66-2017-bz-5Fri, 17 Nov 2017 13:00:02 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskawe Wrocławiu z dnia 17 listopada 2017, znak WOOŚ.4260.63.2017.BZ.7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Urządzenie wodne umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód (tj.: zastępczej studni głębinowej nr 16az na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych wodociągu komunalnego w Świdnicy przy ul. Bokserskiej) http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskawe-wroclawiu-z-dnia-17-listopada-2017-znak-woos-4260-63-2017-bz-7http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskawe-wroclawiu-z-dnia-17-listopada-2017-znak-woos-4260-63-2017-bz-7Fri, 17 Nov 2017 12:54:08 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 listopada 2017, znak WOOŚ.4260.12.2017.KC.9, w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa ulicy Wilkszyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 we Wrocławiu” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-listopada-2017-znak-woos-4260-12-2017-kc-9http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-listopada-2017-znak-woos-4260-12-2017-kc-9Fri, 17 Nov 2017 12:37:14 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017, znak WOOŚ.4260.38.2017.AK.8 , w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody z ujęcia wody podziemnej, studni wierconej JAG-3 w Jagodniku, położonej na działce 96/40, obręb Jagodnik, gm. Świdnica” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-listopada-2017-znak-woos-4260-38-2017-ak-8http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-listopada-2017-znak-woos-4260-38-2017-ak-8Thu, 16 Nov 2017 13:05:20 +0100