Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2022, znak WOOŚ.420.37.2021.SD.8, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów””. http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-stycznia-2022-znak-woos-420-37-2021-sd-8http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-stycznia-2022-znak-woos-420-37-2021-sd-8Tue, 11 Jan 2022 15:18:40 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 03 stycznia 2022, znak WOOŚ.420.35.2021.MS.10, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących przystąpienia do procedury udziału społeczeństa w toku administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja radaru meteorologicznego na działce nr ew. 141/2, obręb Pastewnik, gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie”. http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-03-stycznia-2022-znak-woos-420-35-2021-ms-10http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-03-stycznia-2022-znak-woos-420-35-2021-ms-10Wed, 05 Jan 2022 12:02:17 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 marca 2021, znak WPN.6320.12.2021.KM.1, w sprawie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-marca-2021-znak-wpn-6320-12-2021-km-1http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-marca-2021-znak-wpn-6320-12-2021-km-1Tue, 30 Mar 2021 14:53:40 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020, znak WPN.082.3.6.2020.AH.1, w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-kwietnia-2020-znak-wpn-082-3-6-2020-ah-1http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-kwietnia-2020-znak-wpn-082-3-6-2020-ah-1Tue, 14 Apr 2020 20:45:57 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 października 2019, znak WPN.082.3.17.2019.AH, w sprawie przystąpienia do sporządzania planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-pazdziernika-2019-znak-wpn-082-3-17-2019-ahhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-pazdziernika-2019-znak-wpn-082-3-17-2019-ahMon, 21 Oct 2019 11:23:01 +0200