Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.61.2017.EB.9, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa wodociągu przesyłowego od SUW do ul. Wierzbowej w Sycowie, odcinek ulicy Pawłówek http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-24-stycznia-2018-znak-woos-4260-61-2017-eb-9http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-24-stycznia-2018-znak-woos-4260-61-2017-eb-9Wed, 24 Jan 2018 11:00:06 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.56.2017.AG.10, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Wykonanie wodociągu długości L≈155 m i średnicy DZ 150 i 225 mm łączącego projektowaną studnię nr 20 z istniejącym wodociągiem Ø225 mm na działce nr 968/4 obręb Szczepanów” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-23-stycznia-2018-znak-woos-4260-56-2017-ag-10http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-23-stycznia-2018-znak-woos-4260-56-2017-ag-10Tue, 23 Jan 2018 14:49:11 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2018, znak WOOŚ.4210.30.2017.AMA.18, w sprawie w sprawie inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule "zaprojektuj i buduj”” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-23-stycznia-2018-znak-woos-4210-30-2017-ama-18http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-23-stycznia-2018-znak-woos-4210-30-2017-ama-18Tue, 23 Jan 2018 14:32:31 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018, znak WOOŚ.4233.3.2017.ŁCK.17, w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika Rzymówka na rzece Kaczawa"' położonego w gminie Złotoryja w pobliżu miejscowości Rzymówka, Łaźniczki, Wysocko, Kozów oraz Rokitnica. http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4233-3-2017-lck-17http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-22-stycznia-2018-znak-woos-4233-3-2017-lck-17Mon, 22 Jan 2018 14:41:36 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2018, znak WOOŚ.4210.29.2017.JS.11, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 stycznia 2011 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woos-4210-29-2017-js-11http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woos-4210-29-2017-js-11Wed, 17 Jan 2018 12:47:35 +0100