Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 marca 2019, znak WOOŚ.420.36.2019.AMK, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. III Kochlice-Wschód, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól-Legnica (A-4) km 286+336, na terenie gminy Miłkowice, powiat legnicki, woj. dolnośląskie, dz. nr 262, obręb Kochlice"” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-marca-2019-znak-woos-420-36-2019-amkhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-marca-2019-znak-woos-420-36-2019-amkThu, 21 Mar 2019 13:29:25 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 marca 2019, znak WOOŚ.420.35.2019.AMK, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. III Kochlice-Zachód, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól-Legnica (A-4) km 286+336, na terenie gminy Miłkowice, powiat legnicki, woj. dolnośląskie, dz. nr 262, obręb Kochlice"” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-21-marca-2019-znak-woos-420-35-2019-amkhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-21-marca-2019-znak-woos-420-35-2019-amkThu, 21 Mar 2019 13:28:09 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ.420.183.2018.TP.10, w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebrania materiału dowodowego w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji wraz z przyłączami, etap VB w Wojcieszowie gmina Wojcieszów http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-183-2018-tp-10http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-183-2018-tp-10Tue, 19 Mar 2019 14:51:32 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ.420.8.2019.TP.7, w sprawie ydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebrania materiału dowodowego w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu przysiółku miejscowości Składowice dz. nr 20, 14/1, 11/3, 11/2 Gmina Lubin http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-8-2019-tp-7http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-8-2019-tp-7Tue, 19 Mar 2019 14:49:53 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ.420.57.2018.AP.19, w sprawie poinformowania stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach na działce nr 268/4 obręb Okmiany, gmina Chojnów”. http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-57-2018-ap-19http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-57-2018-ap-19Tue, 19 Mar 2019 14:20:59 +0100