Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.97.2018.ŁCK.3, w sprawie wszczecia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w rejonie ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-420-97-2018-lck-3http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-420-97-2018-lck-3Mon, 25 Jun 2018 10:26:41 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2018, znak WOOŚ.4210.29.2017.JS.21, w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-4210-29-2017-js-21http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-4210-29-2017-js-21Fri, 22 Jun 2018 13:30:28 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2018, znak WOOŚ.4210.29.2017.JS.20, w sprawie udziału społeczeństwa w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-4210-29-2017-js-20http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-4210-29-2017-js-20Fri, 22 Jun 2018 13:26:52 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.37.2018.AMA.12, w sprawie w sprawie inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 35” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-420-37-2018-ama-12http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-420-37-2018-ama-12Fri, 22 Jun 2018 13:05:58 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.29.2018.AK.11, w sprawie zebrania materiału dowodowego dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklice i Pełczyce w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji w gminie Kobierzyce” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-420-29-2018-ak-11http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-woos-420-29-2018-ak-11Fri, 22 Jun 2018 13:02:01 +0200