Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 września 2019, znak WOOŚ.420.187.2018.MK.11, w sprawie sprostowania obwieszczenia WOOŚ.420.187.2019.MK.10 dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 w ramach budowy drogi dojazdowej nr 18KKD przy ul. Gromadzkiej we Wrocławiu" http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-20-wrzesnia-2019-znak-woos-420-187-2018-mk-11http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-20-wrzesnia-2019-znak-woos-420-187-2018-mk-11Fri, 20 Sep 2019 15:16:47 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 września 2019, znak WOOŚ.420.97.2019.AMA.7, w sprawie wydania postanowienia i zebrania materiału dowowodego w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fragmentów dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, fragmentów skarp drogowych oraz przebudowie rowów melioracyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km: http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-20-wrzesnia-2019-znak-woos-420-97-2019-ama-7http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-20-wrzesnia-2019-znak-woos-420-97-2019-ama-7Fri, 20 Sep 2019 14:07:31 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 września 2019, znak WOOŚ.420.180.2018.MK.13, w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi łącznika ul. Zagórze- Kasztanowa” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-wrzesnia-2019-znak-woos-420-180-2018-mk-13-2http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-wrzesnia-2019-znak-woos-420-180-2018-mk-13-2Wed, 18 Sep 2019 12:42:42 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 września 2019, znak WOOŚ.420.148.2019.AP.7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym w Krzyżowej z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Różyńcu”. http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-wrzesnia-2019-znak-woos-420-148-2019-ap-7http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-wrzesnia-2019-znak-woos-420-148-2019-ap-7Wed, 18 Sep 2019 11:32:26 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 września 2019, znak WOOŚ.420.137.2019.AWL, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce gmina Strzelin" http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-wrzesnia-2019-znak-woos-420-137-2019-awlhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-wrzesnia-2019-znak-woos-420-137-2019-awlTue, 17 Sep 2019 14:50:42 +0200