Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.134.2018.AMK.5, w sprawie zebrania materiału dowodowego - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-grudnia-2018-znak-woos-420-134-2018-amk-5http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-grudnia-2018-znak-woos-420-134-2018-amk-5Tue, 18 Dec 2018 13:10:51 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.146.2018.TP.10, w sprawie poinformowania społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzeń wodnych nr VI i VIId na ujęciu wód podziemnych utworów neogenu w miejscowości Kalno, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-grudnia-2018-znak-woos-420-146-2018-tp-10http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-grudnia-2018-znak-woos-420-146-2018-tp-10Tue, 18 Dec 2018 12:55:46 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.161.2018.RB.7, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi ul. Polnej, Magazynowej i W. Witosa w Wołowie - dokumentacja techniczna” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-grudnia-2018-znak-woos-420-161-2018-rb-7http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-grudnia-2018-znak-woos-420-161-2018-rb-7Tue, 18 Dec 2018 12:46:43 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.154.2018.MS, w sprawie poinformowania o etapach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 we Wrocławiu” . http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-grudnia-2018-znak-woos-420-154-2018-mshttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-grudnia-2018-znak-woos-420-154-2018-msMon, 17 Dec 2018 14:53:10 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.155.2018.RB.10, w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w toku prowadzonego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej – wykonanie dokumentacji technicznej http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-grudnia-2018-znak-woos-420-155-2018-rb-10http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-grudnia-2018-znak-woos-420-155-2018-rb-10Mon, 17 Dec 2018 14:18:43 +0100