Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018, znak WOOŚ.420.24.2018.AMA.10, w sprawie w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej pomiędzy m. Koczurki i Jaźwiny” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-420-24-2018-ama-10http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-420-24-2018-ama-10Fri, 20 Apr 2018 14:31:43 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018, znak WOOŚ.400.1.34.2018.AMA.2, w sprawie w sprawie wydania postanowienia wyjaśniającego zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2010 r. (znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/58/09/10/kz) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Bolkowa w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5. http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-400-1-34-2018-ama-2http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-400-1-34-2018-ama-2Fri, 20 Apr 2018 14:23:44 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2018, znak WOOŚ.4260.96.2017.AK.12, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa lewara grupy V studni infiltracyjnych na terenach wodonośnych" http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-4260-96-2017-ak-12http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-4260-96-2017-ak-12Fri, 20 Apr 2018 10:16:02 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2018, znak WOOŚ.420.28.2018.AG.7, w sprawie wystąpienia do organów opiniujących o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianiej w Wołowie” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woos-420-28-2018-ag-7http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woos-420-28-2018-ag-7Thu, 19 Apr 2018 11:40:30 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018, znak WOOŚ.420.60.2018.PS.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice”. http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-kwietnia-2018-znak-woos-420-60-2018-ps-2http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-kwietnia-2018-znak-woos-420-60-2018-ps-2Wed, 18 Apr 2018 14:28:34 +0200