Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2017, znak WOOŚ.4210.33.2016.ŁCK.14, w sprawie oBWIESZCZENIE O WYDANEJ decyzjI o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOOŚ.4210.33.2016.ŁCK.13, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia st. DN300, MOP 1,6 MPa na odcinku Czarny Bór – Lubiechów - etap III” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-czerwca-2017-znak-woos-4210-33-2016-lck-14http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-czerwca-2017-znak-woos-4210-33-2016-lck-14Wed, 21 Jun 2017 11:19:02 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 2017, znak WOOŚ.4207.44.2017.PS.7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i uruchomienie studni horyzontalnej «Bierdzany» wraz z systemem nawadniania drenu nr 1 i 5 oraz niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na terenach wodonośnych na działce nr 1/5 AM1, obręb Świątniki oraz działce nr 4 AM7 obręb Bierdzany, przy ul. Opatowickiej we Wrocławiu” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-4207-44-2017-ps-7http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-4207-44-2017-ps-7Wed, 21 Jun 2017 09:42:33 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 2017, znak WOOŚ.4210.7.2017.KC.7, w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław – Jelenia Góra nr 274 i 311 – kolei Aglomeracyjnej” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-4210-7-2017-kc-7http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-4210-7-2017-kc-7Tue, 20 Jun 2017 13:03:45 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2017, znak WOOŚ.4207.60.2017.AMK.5, w sprawie wystąpienia do organu inspekcji sanitarnej oraz przedłużenia terminu wydania postanowienia w toku postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wąsosz – etap V” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-czerwca-2017-znak-woos-4207-60-2017-amk-4http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-14-czerwca-2017-znak-woos-4207-60-2017-amk-4Mon, 19 Jun 2017 12:51:12 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2017, znak WOOŚ.4210.27.2016.KC.23, w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogroblowej - Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-czerwca-2017-znak-woos-4210-27-2016-kc-23http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-14-czerwca-2017-znak-woos-4210-27-2016-kc-23Wed, 14 Jun 2017 14:45:13 +0200