Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 maja 2017, znak WOOŚ.4210.27.2016.KC.20, w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej-Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) we Wrocławiu wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław - Popowice” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-maja-2017-znak-woos-4210-27-2016-kc-20http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-maja-2017-znak-woos-4210-27-2016-kc-20Mon, 22 May 2017 14:54:29 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 maja 2017, znak WOOŚ.4210.34.2016.PS.10, w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witków” oraz o zebraniu całego materiału dowodowego http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-maja-2017-znak-woos-4210-34-2016-ps-10http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-maja-2017-znak-woos-4210-34-2016-ps-10Mon, 22 May 2017 08:36:24 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 maja 2017, znak WOOŚ.4210.17.2017.AMA.6, w sprawie w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-maja-2017-znak-woos-4210-17-2017-ama-6http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-18-maja-2017-znak-woos-4210-17-2017-ama-6Fri, 19 May 2017 11:37:24 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 maja 2017, znak WOOŚ.4207.57.2017.EJ.3, w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Legnickie Pole” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-maja-2017-znak-woos-4207-57-2017-ej-3http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-maja-2017-znak-woos-4207-57-2017-ej-3Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017, znak WOOŚ.4210.36.2013.ŁCK.39, w sprawie Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka”, część I: Miedzianka” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-16-maja-2017-znak-woos-4210-36-2013-lck-39http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-16-maja-2017-znak-woos-4210-36-2013-lck-39Wed, 17 May 2017 12:08:28 +0200