Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.136.2018.JS.1, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-420-136-2018-js-1http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woos-420-136-2018-js-1Mon, 20 Aug 2018 12:19:23 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.139.2018.AG.1, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - etap II: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borów, Roztoka oraz Jugowa” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-139-2018-ag-1http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-139-2018-ag-1Fri, 17 Aug 2018 16:00:53 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOOŚ.4260.103.2017.KC.18, w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548 D w m. Minkowice Oławskie – ul. Kolejowa” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-4260-103-2017-kc-18http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-4260-103-2017-kc-18Fri, 17 Aug 2018 14:42:54 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOOŚ.4260.103.2017.KC.17, w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548 D w m. Minkowice Oławskie – ul. Kolejowa” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-4260-103-2017-kc-17http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-4260-103-2017-kc-17Fri, 17 Aug 2018 14:41:04 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.111.2018.KK.2, w sprawie wydanego postanowienia, zebrania materiału dowodowego oraz wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie publicznej drogi gminnej relacji Wilkostów - Brzezzinka Średzka" http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-111-2018-kk-2http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-111-2018-kk-2Fri, 17 Aug 2018 13:21:42 +0200