Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiuhttp://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 września 2017, znak WOOŚ.4210.10.2017.MSK.14, w sprawie zebrania materiału dowodowego w toku postępowania o wydanie decyzji dla inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN300 mm i ciśnieniu 1,6 MPa na odcinku Czarny Bór – Lubiechów etap VII (odcinek D’-E’) od ul. Szczawieńskiej w Szczawnie Zdroju do zespołu zaporowo-upustowego Wałbrzych Lubiechów". http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-22-wrzesnia-2017-znak-woos-4210-10-2017-msk-14http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-22-wrzesnia-2017-znak-woos-4210-10-2017-msk-14Fri, 22 Sep 2017 16:35:48 +0000Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2017, znak WOOŚ.4210.24.2016.JM.35, w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego przedsiewzięcia p.n. "Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich" http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-wrzesnia-2017-znak-woos-4210-24-2016-jm-35http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-wrzesnia-2017-znak-woos-4210-24-2016-jm-35Fri, 22 Sep 2017 15:16:50 +0000Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z dnia 13 września 2017, znak SR.6341.7.2017, w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Pani Magdalenie Masternak oraz Panu Jerzemu Gucmie na szczególne korzystanie z wód w zakresie gospodarowania na Stawach Przemkowskich w Kompleksie Brzozowy i Gospodarczy http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-starosty-polkowickiego-z-dnia-13-wrzesnia-2017-znak-sr-6341-7-2017http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-starosty-polkowickiego-z-dnia-13-wrzesnia-2017-znak-sr-6341-7-2017Wed, 20 Sep 2017 11:37:03 +0000Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 września 2017, znak WOOŚ.4260.48.2017.AMK.2, w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie robót geologiczno-wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Smolcu (proj. otw. Nr 1z)” http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-4260-48-2017-amk-2http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-4260-48-2017-amk-2Tue, 19 Sep 2017 15:35:00 +0000Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 września 2017, znak WOOŚ.4233.6.2017.ŁCK.6, w sprawie wyznaczenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Szymanowski Potok - odbudowa koryta potoku gm. Strzegom i Dobromierz " http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-4233-6-2017-lck-6http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-4233-6-2017-lck-6Tue, 19 Sep 2017 15:03:50 +0000